Välkommen till SABOs kongress 2017 i Linköping! Som värd för kongressen står det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget Stångåstaden.

Kongressen är SABOs högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer.

Aktuellt