Välkommen till SABOs kongress 2019 i Örebro! Som värd för kongressen står det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget ÖrebroBostäder AB.

Kongressen är SABOs högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer.

Aktuellt