Jag anmäler mig som

Deltagare

Adressuppgifter

Kongressaktiviteter

Boende

Resor

Ersättning för reskostnader

Om du beställt din resa genom SABO kan du bortse från nedanstående. Om du ordnar din resa utan hjälp av SABO gäller följande:

  1. Om resan företas med bil, utgår ersättning med 32,50 kr per mil, varav 14 kr är skattepliktigt, dock högst med belopp motsvarande kostnader för 2 klass tågbiljetter för samtliga ersättningsberättigade resenärer.
  2. Om resan företas med tåg gäller att SABO, dels betalar tågbiljetter inkl plats- och sovvagnsbiljetter för resa i 2 klass, dels ersätter resa med buss, taxi eller egen bil till och från närmaste järnvägsstation.
  3. Bor du på ort så belägen att tågresan tar i anspråk mer än fem timmar i varje riktning erhåller du flygbiljett om det finns lämplig flygförbindelse.

Har du sådan resväg att du inte kan komma till kongressen i tid finns möjlighet att åka dagen innan kongressen börjar och övernatta på förbokade hotell, eller på annan ort om du måste övernatta under resvägen.

Traktamente

Dagtraktamenten utgår för högst tre dagar.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning utgår med verklig förlorad arbetsförtjänst. Den som begär sådan ersättning, ska styrka kravet med intyg från arbetsgivaren. Sådant intyg ska utvisa hela det förlorade beloppet. Även egna företagare ska styrka det förlorade beloppet. I tveksamma fall beslutar SABOs revisorer vilken ersättning som skall utbetalas. Intyget ska biläggas den reseräkning du får vid kongressen.

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utgår med 1 800 kronor per sammanträdesdag. Halv sammanträdesdag utgår 900 kronor.

Reseräkningar

Reseräkningar kommer att delas ut vid kongressen. Reseräkningen ska sändas till SABO med kvitton samt underskrift. Ersättning utbetalas sedan direkt till dig genom SABOs lönerutin i samband med månadsutbetalningen. Vid kongressen sker inga utbetalningar.