Motioner

Två motioner har kommit till kongressen, båda från Magnus Gärdebring, Karlshamn. Den ena gäller Reformering av strandskyddsregler och den andra behandlar Hyresgästföreningen, dels föreslås en dialog om förhandlingsförutsättningarna, dels att SABO verkar för ett avskaffande av hyresförhandlingsavgiften. Du hittar motionerna tillsammans med styrelsens utlåtanden här.

15.1 Motion och styrelsens utlåtande över motion om strandskydd.pdf

15.2 Motion och styrelsens utlåtande över motion om Hyresgästföreningen.pdf

Alla kongresshandlingar kan du läsa här.