Om kongressen
Om kongressen

Kongressen är SABOs högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer. Vart fjärde år hålls en större kongress.

Inför den större kongressen hålls nyval av kongressombuden. Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Kongressen väljer SABOs styrelse och revisorer på fyra år. Senaste kongressen genomfördes i Karlstad 2015.

Kongressombud valda för perioden 2015-2019.

SABOs stadga

Stadga för SABO

Information om reseersättning för ombud och ersättare

Information_om ersattning_for reskostnader

 

Miljöanpassad kongress

2017 års kongress blir den tredje i ordningen som miljöanpassas. Det innebär att SABO klimatkompenserar alla flygresor för ombud, ersättare och personal. Vi försöker så långt som möjligt informera via digitala kanaler och välja kongressmaterial, såsom väskor, pennor, block och dylikt med tanke på miljö och hållbarhet.

Vi kommer också att genomföra kongressen i ett digitalt kongressystem där vi tillhandahåller läsplattor till alla ombud och ersättare.

Vidare väljer vi hotell och anläggningar som bedriver att aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

 

Samarbetspartners

AB Stångåstaden och Linköpings kommun.

www.stangastaden.se  http://linkoping.se/